BBB Health Boutique

Bij BBB Health Boutique zorgen ze ervoor dat je steeds naar de gezondste versie van jezelf toe werkt. Body, food en mind staan centraal! BBB Health Boutique heeft ervoor gekozen zich te richten op moeders en heeft daarom drie uitingen gehad vanuit het Parenting pakket in Kek Mama en Ouders van Nu.

 

Resultaten Print

  • 2 uitingen in Kek Mama
    Bereik per editie: 144.900 moeders
  • Ouders van nu
    Bereik perĀ editie: 288.100 moeders